İbn Haldun Üniversitesi, Psikoloji Bölümü ulusal ve uluslararası düzeyde kendine özgü bir ekol oluşturarak, kaliteli eğitim ve nitelikli araştırmalarla psikoloji alanında Türkiye’de ilk 10 ve uluslararası alanda ise ilk 100 içerisinde yer almayı kendisine vizyon edinmiştir. Bölümün amacı erdemli, yapıcı ve yaratıcı düşünen; yeri geldiğinde öz-eleştiride bulunabilen; yaşamında demokratik değerlere önem veren; hak ve özgürlüklere saygılı; ırk, cinsiyet, din gibi toplumsal konularda önyargılardan arınık; öğrenmeyi hayat boyu sürdürmeye istekli, psikoloji bilimine içinde yaşadığı toplumun değerlerine yabancılaşmadan orijinal katkılarda bulunmaya güdülenmiş; rasyonel ve bilimsel yönelimli; çalışkan; saygın bir vatandaşlık ve yurttaşlık duygusuna sahip; toplumun bireylerinin psikolojik, moral, manevi iyi oluşlarına ve yaşam kalitelerine üst düzeyde katkıda bulunmaya kendini adamış öğrenciler yetiştirmektir.

... Devamı