Akademik Personel

Prof. Dr.

Medaim YANIK

medaim.yanik@ihu.edu.tr

Dr. Medaim Yanık, Tıp eğitimine 1987 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nde başladı. 2000 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde ruh sağlığı ve hastalıkları alanında uzman oldu. 2000-2005 yılları arasında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği ve bölüm başkanlığı yaptı. 2005 yılında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçent oldu. 2005–2009 yılları arasında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim ve klinik şefi olarak görev yaptı. Bu dönemde hem Bakırköy’de hem diğer ruh sağlığı hastanelerinde elektrokonvulsif terapinin anestezili ve kas gevşeticili yapılmaya geçiş sürecini yönetti. Aynı dönemde Sağlık Bakanı’nın ruh sağlığı alanında danışmanlığını yaptı. Bu dönemde “Ruh sağlığı eylem planının yazılması”, “Toplum ruh sağlığı modeline geçiş”, “Psikiyatri hastanlerinin iyileştirilmesi”, “Psikiyatri hastanelerinin mimarisi” konularında çalıştı. 2009-2015 arasında İstanbul Şehir Üniversitesi’nde psikoloji bölümünün kurucu öğretim üyesi olarak çalıştı. 2010 yılında profesör oldu. 2017 yılında İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyeliğine başladı. Aynı zamanda özel muayenesinde hizmet veriyor.
Uzmanlık tezini çocukluk çağı travmatik yaşantıları ve dissosiyatif bozukluklar alanında yaptı. Tezimde çocukluk çağında yaşanan fiziksel, duygusal ve cinsel travmaları unutup yeniden hatırlanması ve dissosiyatif belirtilerle ilişkisini araştırdı. Dissosiyatif kimlik bozukluğu olan hastaların psikoterapisi uzmanlaştığı alanlardan biridir.
Aynı zamanda “aile ve eş ilişkileri” alanında çalışmaktadır. “Dest-i İzdivaç: Kim Kiminle Evlenirse Mutlu Olur?” ve “Mutlu Evliliklerin 7 Özelliği” adlı kitapları vardır. Dr. Yanık “evlilik güçlendirme programı” geliştirmiştir.
Dr Yanık’ın uluslararası dergilerde yayınlanmış 25, ulusal dergilerde yayınlanmış 21 makalesi vardır.


Prof. Dr.

Üzeyir OK

uzeyir.ok@ihu.edu.tr

1971 yılında Tirebolu’da Doğdum, İlkokulu Tirebolu’da, Ortaöğrenimimi İstanbul’da tamamladım. Aynı süre içerisinde İstanbul’da klasik Arapça eğitim aldım. Hazırlık Bölümünden Muaf olarak başladığım Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 1994’te tamamladım. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Dini Danışmanlığın Teorik Çatısı adlı tezle 1997’de mezun oldum. 1998 yılında YÖK bursuyla İngiltere’de The University of Birmingham’da Eğitim Fakültesi’nde, Din Psikolojisi konusunda başladığım birleşik doktora eğitimimi Psikolog Dr. Paul Timmins ve Din Eğitimci’si Prof. John M. Hull supervizörlüğünde İnançta Yaşanan Bilişsel Çelişkiler konusunu çalışarak tamamladım. Bilahare psikoloji alanında hem eğitim vererek hem de eğitim alarak çalışmalarıma devam ettim. Aynı üniversitede psikolojik danışmanlık ve araştırma yöntemleri alanlarında 1 yıl süreyle sertifika düzeyinde eğitimler aldım. Akademik kariyerimi 1995-2013 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi’nde sürdürdüm. İzmir ve Ankara’da kısa süreli aralıklarla çalıştıktan sonra bir davet üzerine İbn Haldun Üniversitesi ekibine dahil oldum. Çalışmalarım çoğunlukla dini düşünce ve davranışlarla ilgili olmak üzere sosyal biliş, tutumlar, bilişsel gelişim ve klinik psikoloji konularını içermektedir. Çoğu uluslararası olmak üzere pek çok akademik toplantılarda bildiriler sundum ve Uluslararası ve Tübitak projeleri de dahil çeşitli proje çalışmalarında yürütücü veya araştırmacı olarak yer aldım. Psikoloji’de yerel toplumsal bağlamın ve değerlerin dikkate alınmasının insana yardım hizmetine önemli katkıda bulunacağını düşünüyorum.Dr. Öğr. Üyesi

Senem EREN

senem.eren@ihu.edu.tr

Psikolog, araştırmacı ve eğitmen Dr. Senem Eren lisans eğitimini 2002 senesinde The University of Melbourne’de tamamlamıştır.

Stresin bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini tescilleyen araştırmalarıyla devam etti ve Murdoch Çocuk araştırma enstitüsünde 9 sene akademisyen olarak görev yaptı. Doktora çalışmalarını gerçekleştirmek için Avustralya Sağlık ve Tıp Araştırma Kuruluşundan burs kazandı ve travma geçirmiş çocukların stres tepkilerini inceledi. Araştırmalarını ulusal ve uluslararası kongrelerde sunmak için, 9 tane farklı ödül aldı ve birçok kongrede konuşma yaptı. Travma alanında 12 tane uluslararası yayınlanmış makalesi bulunmakta.

Dr. Eren 2004 senesinden beri klinisyen olarak çocuklar, ergenler, yetişkinler ve aileler ile özel sektörde, hastane ve okul ortamlarında çalışmakta. Doktora tezini 2010 senesinde tamamlayıp daha sonra kendi danışmanlık ofisini açtı. Uzun senelerdir psikoloji ve kişisel gelişim alanlarında okullarda, kurumlarda ve üniversitelerde eğitim vermeye devam etmektedir.Dr. Öğr. Üyesi

Burcu UYSAL

burcu.uysal@ihu.edu.tr

Kartal Anadolu Imam Hatip Lisesi`ni birincilikle bitirdikten sonra 2002 yılında psikoloji öğrenimine başladı. Yakın Doğu Üniversitesi`nde ingilizce hazırlıktan muaf tutularak başladığı üniversite öğreniminin ilk yılını bölüm birincisi olarak bitirdi. Daha sonra Viyana Üniversitesi Psikoloji Bölümü`ne geçiş yaptı. Psikoloji lisans eğitimini ve akabinde 2010 yılında yüksek lisansını Viyana Üniversitesi`nde tamamladı. Yüksek lisansını klinik psikoloji ile birlikte çocuk ve ergen psikolojisi alanlarında yaptı. Yüksek lisans tezini yazarken aynı zamanda Viyana Üniversitesi Psikoloji Bölümü`nde asistan olarak çalıştı. Bu asistanlık sürecinde, Viyana`daki ilkokul, ortaokul ve liselerde yapılan bir araştırmanın ön teorik ve metodik hazırlık, organizasyon, veri toplanması ve istatistiksel olarak değerlendirilmesi aşamalarında görev aldı.

Almanya`da resmi olarak tanınan, bilişsel davranışçı ekole bağlı bir psikoterapi enstitüsünde bir sene teorik terapi eğitimi aldı. Yine psikoterapi eğitimi kapsamında kendini analiz sürecinden geçti ve bir kliniğin depresyon servisinde pratik uygulamalı terapi stajı yaptı.

Akademik kariyerine 2012 yılından itibaren Friedrich Alexander Üniversitesi Erlangen-Nürnberg Psikoloji Bölümü`nde araştırma görevlisi olarak devam etti. Almanya`daki ortaokul ve liselerde uygulanarak binlerce öğrenciye ulaşılan uzun süreli bir araştırma projesinin hazırlık aşamasından başlayıp, araştırma sonrasındaki istatistiksel değerlendirme ve rapor edilme aşamasına kadar aktif rol aldı ve bu proje kapsamında 2016 yılında doktorasını tamamladı. Aynı üniversitenin psikoloji bölümünde ders verdi. 2017 güz dönemi itibariyle Ibn Haldun Üniversitesi`nde öğretim üyesi olarak görevine başladı.
Arş.Gör.

Bernanur KUYRUKÇU

bernanur.kuyrukcu@ihu.edu.tr

1993 yılında Ankara’da doğdum, ilk-orta ve lise öğrenimimi Ankara’da tamamladım. 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimime başladım, 2014 yılında Sosyoloji ile çift anadal programına kabul aldım. 2016 yılında Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinden mezun oldum. Şu anda Şehir Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programında birinci senemde eğitimime devam ediyorum.