Ders Planı

PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI

TOPLAM KREDİ:139
TOPLAM AKTS: 240

Dönem I

Kod Ders Adı T U L K AKTS DK
SPS 101 İnsanlık ve Toplum I 3 0 0 3 5
HUM 101 Sanat ve Edebiyatla Dünya I 3 0 0 3 5
MATH 101 Nicel Düşünme 3 0 0 3 5
NS 101 Doğa I 3 0 0 3 5
GE 100 Üniversite Yaşamına Giriş (Oryantasyon) 1 0 0 1 1
PSY 101 Psikolojiye Giriş 3 0 0 3 5
ENG 111 Psikolojide Akademik Yazma ve Okuma I 3 0 0 3 5
Toplam 19 31

Dönem II

Kod Ders Adı T U L K AKTS DK
SPS 102 İnsan ve Toplum II 3 0 0 3 5
HUM 102 Sanat ve Edebiyatla Dünya II 3 0 0 3 5
SPS 103 Karşılaştırmalı Metodolojiler 3 0 0 3 5
NS 102 Doğa II 3 0 0 3 5
ENG 112 Psikolojide Akademik Yazma ve Okuma II 3 0 0 3 5
PSY 104 İnsan Davranışının Biyolojik Temelleri I 3 0 0 3

 

6
Toplam 18 31

Dönem III

Kod Ders Adı T U L K AKTS DK
HIST 101 Modern Türkiye Tarihi I 3 0 0 3 5
TLL 101 Modern Türk Edebiyatı I 3 0 0 3 5
PSY 201 Psikolojide Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 5
PSY 205 Sosyal Psikoloji I 3 0 0 3 6
Yabancı Dil Seçmeli 1 4 0 3 5
Bölüm Seçmeli 3 0 0 3 5
  Toplam       18 31  

Dönem IV

Kod Ders Adı T U L K AKTS DK
HIST 102 Modern Türkiye Tarihi II 3 0 0 3 5
TLL 102 Modern Türk Edebiyatı II 3 0 0 3 5
PSY 204 Bilişsel Psikoloji I 3 0 0 3 6
Yabancı Dil Seçmeli 1 4 0 3 5
Genel seçmeli 3 0 0 3 5
Bölüm Seçmeli 3 0 0 3 5
  Toplam       18 31  

Dönem V

Kod Ders Adı T U L K AKTS DK
PSY 301 Psikolojide İstatistik Yöntemleri I 3 0 0 3 5
PSY 307 Gelişim Psikolojisi I 3 0 0 3 6
PSY 303 Öğrenme Psikolojisi 3 0 0 3 5
PSY 305 Kişilik Kuramları 3 0 0 3 6
Yabancı Dil Seçmeli 1 4 0 3 5
Genel seçmeli 3 0 0 3 5
  Toplam       18 32  

Dönem VI

Kod Ders Adı T U L K AKTS DK
PSY 302 Psikoloji ve çağdaş konular 3 0 0 3 6  
PSY 316 Psikopatoloji 3 0 0 3 6  
PSY 320 Araştırma Projesi 3 0 0 3 5
Yabancı Dil Seçmeli 1 4 0 3 5
Genel seçmeli 3 0 0 3 5
Bölüm Seçmeli 3 0 0 3 5
  Toplam       18 32  

 

Dönem VII

Kod Ders Adı T U L K AKTS DK
PSY 401 Klinik Psikoloji 3 0 0 3 5
PSY 423 Nöropsikoloji 3 0 0 3 6
Bölüm Seçmeli 3 0 0 3 5
Bölüm Seçmeli 3 0 0 3 5
Genel seçmeli 3 0 0 3 5
  Toplam       15 26  

Dönem VIII

Kod Ders Adı T U L K AKTS DK
PSY 433 Psikoloji Tarihi 3 0 0 3 6
Bölüm Seçmeli 3 0 0 3 5
Bölüm Seçmeli 3 0 0 3 5
Genel seçmeli 3 0 0 3 5
Genel seçmeli 3 0 0 3 5
  Toplam       15 26  

 

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

Alan I

  Bilişsel/Deneysel/Biyolojik            
Kod Ders Adı T U L K AKTS DK
PSY 215 Bilişsel Psikoloji II 3 0 0 3 5
PSY 324 Uygulamalı Deneysel Araştırmalar 3 0 0 3 5
PSY 324 İnsan Davranışının Biyolojik Temelleri II 3 0 0 3 5
PSY 415 Biliş ve Duygu 3 0 0 3 5

Alan II

  Sosyal/Gelişim            
Kod Ders Adı T U L K AKTS DK
PSY 206 Sosyal Psikoloji II 3 0 0 0 5  
PSY 308 Gelişim Psikolojisi II 3 0 0 0 5  
PSY 322 Kültürel Psikoloji* 3 0 0 3 5
PSY 328 Bilişsel ve Sosyal Gelişim 3 0 0 0 5
PSY 414 Endüstri ve Organizasyon Psikolojisi 3 0 0 3 5
PSY 431 Bireysel Farklılıklar 3 0 0 3 5
PSY 411 Dil ve Düşünme 3 0 0 3 5
PSY 336 Yakın İlişkiler* 3 0 0 3 5
PSY 429 Cinsellik ve Toplumsal Cinsiyet* 3 0 0 3 5

Alan III

  Klinik            
Kod Ders Adı T U L K AKTS DK
PSY 330 Çocukluk ve Ergenlik Psikopatolojisi 3 0 0 3 5
PSY 416 Sağlık Psikolojisi* 3 0 0 3 5
PSY 420 Klinik Vaka Araştırmaları 3 0 0 3 5
PSY 424 Klinik Psikolojide Seçme Konular 3 0 0 3 5
PSY 404 İleri psikolojik Danışmanlık Becerileri 3 0 0 3 5
PSY 403 Danışmanlık Psikolojisine Giriş 3 0 0 3 5

Alan IV

  Araş. Yönt./İstat.            
Kod Ders Adı T U L K AKTS DK
PSY 202 Psikolojide Araştırma Yöntemleri II 3 0 0 5
PSY 413 Nöropsikolojik Testler ve Değerlendirme 3 0 3 5
PSY 436 Psikolojide Araştırma Projesi Yürütme ve Rapor Yazımı 3 0 3 5
PSY 311 Psikolojide Testler ve Ölçümler 3 0 3 5

Alan V

  Alt alan            
Kod Ders Adı T U L K AKTS DK
PSY 326 Müzik Psikolojisi* 3 0 3 5
PSY 434 Din Psikolojisi* 3 0 3 5
PSY 421 Spor Psikolojisi* 3 0 3 5
PSY 418 Türk-İslam Geleneğinde Psikolojik Çalışmalar Tarihi 3 0 3 5

Alan VI

 

NOTLAR

  1. T (Teorik) U (Uygulama) L (Laboratuvar) K (Kredi) AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi) DK (Ders Koşulu)
  2. * Bu dersler diğer bölümler tarafından Genel Seçimlik Dersler çerçevesinde seçilebilirler
  3. Mezun olabilmeleri için öğrencilerin Alan 1 ve Alan 2’den en az bir bölüm seçmeli dersi, Alan 3’ten en az iki bölüm seçmeli dersi almaları zorunludur.