Mücahit ÖZTÜRK


Prof. Dr.

omucahit.ozturk@ihu.edu.tr

 1. Lisans

  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (1990)

 2. Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (1990)

 3. Doktora

  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (1997)


Biyografi

1965 yılında Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir’de tamamladı.  1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamlayıp Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı oldu. 2000 yılında Doçent, 2007 yılında Profesör unvanı aldı. Halen İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Çocuk Psikiyatrisi, 99 Sayfada Okul Fobisi, Boşanmış Ailelerde Çocuk ve Çocuklarda Dürtüsellik isimli kitapları yayınlanmıştır. Evli ve 3 kız çocuk babasıdır.


Akademik Yayınlar

 1. Ahmetoğlu E, Görmez V, Coşkun M, Öztürk M, Coşkun Ögeyik M. Prevalence and Comorbidity of Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder and Social Anxiety Disorder Among Teacher Candidate University Students Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (1) 96-103 2017.
 2. Öztürk M, Karaçetin G. Çocuk ve Ergenlerde Anksiyete Bozukluklarında Farmakolojik Tedavi Yaklaşımları  Türkiye Klinikleri J Child Psychiatry- Special Topics 2 (3) 47-53 2016.
 3. Öztürk M. (ed) 25 Olgu 25 Çözümleme, Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, İstanbul 2016
 4. Öztürk M. (ed) Çocuk ve Ergenlerde Tik Bozuklukları ve Tedavisi, Pedam Yayınları 2016
 5. Öztürk M. (ed) Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi, Pedam Yayınları, İstanbul 2015
 6. Öztürk M, Gökçe S. Çocuk ve Ergenlerde Anksiyete Bozuklukları. Erişkin Psikiyatrları için Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Cilt:4 Sayı 1, 2014.
 7. Coskun M, Ozturk M. Sexual Fetishism in Adolescence: Report of Two Cases. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2013; 26:199-205.
 8. Altın M, Alev L, Öztürk M, Abalı O, Akay A, Zoroğlu S, Vural P, Gürkan C K, Çuhadaroğlu F, Toros F, Günay Kılıç B. Türkiye’de Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Tedavi Uygulamaları ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi: 12 Aylık Prospektif Gözlemsel Bir Çalışma. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi: 19 (1) 2012.
 9. Coskun M, Zoroglu S, Ozturk M. Phenomenology, psychiatric comorbidity and family history in referred preschool children with obsessive-compulsive disorder. Coskun et al. Child&Adolescent Psychiatry&Mental Health 2012, 6:36.
 10. Coskun M, Ozturk M, Zoroglu S. Escitalopram Treatment in Preschool Children with Anxiety Disorders: A Case Series. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2012; 22 (3): 262-7.
 11. Elmi H, Kilincaslan A, Yapici Z, Ozturk M. A Case with Hyperkinetic Frontal Lobe Epilepsy Presenting as a Psychiatric Disturbance. The Turkish Journal of Pediatrics, 53:574-578, 2011
 12. Coskun M, Zoroglu S, Ozturk M. Risperidone Treatment in Preschool Children with Disruptive Behavior Disorders: A Chart Review Study. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt:21, Sayı:1, 2011
 13. Coşkun M, Zoroğlu S, Öztürk M. Pediatrik Bipolar Bozukluk Etiyolojisinde Genetik ve Nörobiyolojik Faktörler. Klinik Psikofarmakoloji Bülten, Cilt:20, Sayı:1, 2010
 14. Coşkun M, Zoroğlu S, Öztürk M. Pediyatrik Bipolar Bozuklukta Klinik ve Fenomenolojik Özellikler. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10: 60-67 2010
 15. Coşkun M, Zoroğlu S, Öztürk M. Pediyatrik Bipolar Bozuklukta Psikiyatrik Komorbidite ve Ayırıcı Tanı. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11: 177-184 2010
 16. Coskun M, Ahmetoglu E, Ozturk M. Mirtazapine Treatment for Comorbid Anxiety / Depressive Disorders in Young Subjects with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: Case Series. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt:20, Sayı:3, 2010
 17. Yazici S, Albayrak M, Ozturk M, Gulec H, Sayar K, Kose S. Plasma Neuropeptide Y Levels in Medication Naive Adolescents with Major Depressive Disorder. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt:20, Sayı:2, 2010
 18. Kose S, Solmaz M, Celikel FC, Citak S, Ozturk M, Tosun M, Noguchi M, Sayar K. Comorbidity of Avoidant Personality Disorder in Generalized social Phobia and its Impact on Psychopathology Klinik Psikofarmakoloji Bülteni; 19: 340-346 2009
 19. Ozturk M, Coskun M. Successful Aripiprazole Augmentation in a Child With Drug-Resistant Obsessive-Compulsive Disorder. Journal of Clinical Psycharmacology Volume 29, Number 6, 2009.
 20. Alasehirli B, Zoroglu S, Akcali A, Ozturk M. Lack of Association betwen Angiotension converting Enyzme Insertion/Deietion Polymarphism and ADHD in a Turkish Population. Neurology, Psychiatry and Brain Research. 14:179-182. 2008.
 21. Öztürk M. Çocuk Hastalıklarında Biyopsikososyal Yaklaşım (Kronik Hastalık ve Çocuk). Editör: Ümran Tüzün-Sabri Hergüner, Epsilon Yayınları, İstanbul 2007
 22. Öztürk M. Çocuk Hastalıklarında Biyopsikososyal Yaklaşım (Diyabet ve Çocuk). Editör: Ümran Tüzün-Sabri Hergüner, Epsilon Yayınları, İstanbul 2007
 23. Ozturk M, Erdal ME, Zoroglu SS, Alasehirli B, Yuce M. Assosiation Analysis of the Functional Monaamine Oxidase A Gen Promter (MAO-LPR) Polymorphism in Attention Deficit Hyperactivity Disorder in a Turkish Sampie Neurology Psychiatry and Brain Research 13:65-70 2006
 24. Öztürk M, Sayar K, Uğurad I, Tüzün Ü. Sosyal Fobisi Olan Çocukların Annelerinde Sosyal Fobi Yaygınlığı Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 15 (2) 60-64 2005
 25. Öztürk M, Zülfikar B, Sayar K, Uğurad I, Zoroğlu S, Tüzün Ü, Elemek A. Hemofilili Çocuklar ve Annelerinde Emosyonel Zorlanma. Yeni Symposium 43 (4):157-162, 2005
 26. Zoroglu S, Tuzun U, Sar V, Tutkun H, Savas HA, Ozturk M, Alyanak B, Kora ME. Suicide attempt and self-mutilation among Turkish high school students in relation with abuse, neglect and dissociation, Psychiatry and Clinicial Neurosciences, 97, 119-126 2003
 27. Zoroglu S, Tuzun U, Ozturk M, Sar V. Reliability and Validity of the Turkish Version Of The Child Dissociative Checklist Journal of Trauma&Dissociation, Vol. 3(1) 2002
 28. Güzelhan Y, Öztürk M, Zoroğlu S, Acar B, Tüzün Ü, Arıkan M. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan Okul Öncesi Çocuklarda Otistik Belirtiler Yeni Sempozyum, 2001.
 29. Öztürk M, Güzelhan Y, Sayar K, Tüzün Ü. Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Çocuklarda Plazma Malondialdehit ve Glutatyon Düzeylerinin Araştırılması. Klinik Psikofarmakolojik Bülteni, Cilt:11, Sayı:3/Volüm:11, Number 3. 2001
 30. Solmaz M, Sayar K, Özer ÖA, Öztürk M, Acar B. Sosyal Fobi Hastalarında Aleksitimi, Umutsuzluk ve Depresyon: Kontrollü Bir Çalışma Klinik Psikiyatri Dergisi 3:235-241 2000.
 31. Sayar K, Öztürk M, Özer ÖA. Üç Olgu Nedeniyle Ergenlik Döneminde Bipolar Bozukluk Van Tıp Dergisi 7 (2) 66-71 2000.
 32. Öztürk M, Sayar K, Tüzün Ü. Asperger Bozukluğu Olan Çocuklarda Risperidon Kullanımı: Olgu Sunumu Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 10 (1) 51-55 2000.
 33. Öztürk M, Güzelhan Y, Ortaköylü L. Ensest Öyküsü Olan Adli Olguların İncelenmesi Yeni Symposium 38 (1) 15-18 2000.
 34. Öztürk M, Sayar K, Güveli M, Uğurad I, Acar B, Solmaz M. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Annelerinde Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri Düşünen Adam 13 (3) 170-174 2000.
 35. Güzelhan Y, Sayar K, Öztürk M. Şizofrenide Serbest Radikaller Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 10 (2) 90-96 2000
 36. Öztürk M, Sayar K, Tüzün Ü, Tanrıöver Kandil S. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Metilfenidat ve Benlik Saygısı Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 10 (3) 139-143 2000
 37. Öztürk M, Tüzün Ü. Kekeme Çocuklarda Sosyal Fobi Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 7 (1) 12-16 2000
 38. Sayar K, Öztürk M, Acar B. İlaçla Özkıyım Girişiminde Bulunan Ergenlerde Aleksitimi, Umutsuzluk ve Depresyon Kontrollü Bir Çalışma Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 7 (1) 17-24 2000
 39. Sayar K, Solmaz M, Trablus S, Öztürk M, Acar B. İrritabl Kolon Sendromunda Aleksitimi Türk Psikiyatri Dergisi 11 (3) 190-197 2000.
 40. Öztürk M, Güzelhan Y, Sayar K, Tüzün Ü, Tanrıöver Kandil S. Majör Depresif Bozukluğu olan Ergenlerde Tiroid Hormon Düzeyleri İbni Sina Tıp Dergisi 5: 84-87 2000.
 41. Sayar K, Öztürk M, Acar B. Aşırı Dozda İlaç Alımıyla İntihar Girişiminde Bulunan Ergenlerde Psikolojik Etkenler Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 10 (3) 133-138 2000.
 42. Sayar K, Guzelhan Y, Solmaz M, Ozer OA, Ozturk M, Acar B, Arikan M. Anger Attacks in Depressed Turkish Outpatients Annals of Clinical Psychiatry 12 (4) 213-218 2000.
 43. Zoroğlu S, Tüzün Ü, Öztürk M, Şar V. Çocuk ve Ergenlerde Dissosiyatif Bozukluk: 36 Olgunun Gözden Geçirilmesi, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2000.
 44. Mukaddes NM, Öztürk M, Zoroğlu S, Bilge S. Kentsel Kesimdeki Türk İlkokul Çocuklarında Yıkıcı Davranış Bozuklukları Sıklığının İncelenmesi Düşünen Adam 12 (2) 19-22 1999.
 45. Öztürk M. Diabetik Çocuklarda Ruhsal Sorunlar ve Hastalığa Uyum Pediatride Yönelişler Dergisi 5 (5) 656-659 1999.
 46. Kayhan FT, Öztürk M, Çetinkaya Öneş K, Hakyemez A, İşsever H, Gedikli O, Özkul H, Sarıkahya İ. Vertigolu Hastalarda Psikosomatik Çalışma Kulak Burun Boğaz Klinikleri 1 (1) 44-47 1999.
 47. Öztürk M, Tüzün Ü. Çocukta Obsesif Kompulsif Bozukluk ve AIDS Bulaşma Korkusu: Olgu Sunumu Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 5 (3) 151-154 1998.
 48. Pala Ö, Öztürk M, Erkan H, Öztürk G. Kronik Hastalığı Olan Çocuklarda Davranış Sorunları Haseki Tıp Bülteni 35 1 9-14 1997.
 49. Öztürk M, Zoroğlu S, Tüzün Ü. Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu Olgu Sunumu Nöropsikiyatri Arşivi 33 (1) 6-10 1997.
 50. Zoroglu S, Yargic LI, Tutkun H, Ozturk M, Sar V. Dissociative Identity Disorder In Childhood: Five Turkish Cases Dissociation vol IX no:4 December 253-260 1996.
 51. Motavallı N, Öztürk M, Zoroğlu S, Polvan Ö. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ve Davranım Bozukluğu Tanısına Varılan Olguların Semptom Dağılımının Karşılaştırılması: Ön Çalışma Nöropsikiyatri Arşivi 32 (1) 42-46 1995.

 

SÖZEL BİLDİRİLER VE POSTER SUNUMLARI

 1. Özturk M. Çocuk ve ergenlerdeki bipolar bozukluklar nasıl tanınır? Yetişkinlerden farklar nelerdir? Ne zaman ve hangi tedavi yaklaşımları ilk seçim olmalıdır? Psikiyatri Akademisi İnteraktif Psikiyatri Eğitim Günleri, Psikiyatride Güncel ve Akılcı İlaç Kullanımı. Antalya:2012
 2. Ozturk M. Academic and occupational problems in ADHD Book of Abstracts of the 4ͭ ͪ International Congress on Psychopharmacology 557-558. Antalya: 2011
 3. Coşkun M, Zoroğlu SS, Öztürk M. Obsesif-Kompulsif Bozukluğu olan Kliniğe Yönlendirilmiş Okul Öncesi Çocukların Klinik ve Fenomenolojik özellikleri. 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. Bodrum: 2010
 4. Öztürk M. VII. Ulusal Hemofili Kongresi Profilaksi.– Psikoyorum, Panel. 2010
 5. Öztürk M. Çocuklarda Kaygı Bozuklukları. 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Antakya: 2009.
 6. Öztürk M. Selektif Mutizmden Sosyal Fobiye: Ergenlerde Anksiyete Bozukluklarına Bakış. Erken Başlangıçlı Psikiyatrik Bozukluklar 12. Ergen Günleri. İstanbul:2007
 7. Öztürk M. Çocuk ve Ergenlerde kullanılan ilaçların Psikomotor ve Bilişsel İşlevler üzerine istenmeyen Etkileri. Psikofarkoloji Derneği, GATA Haydarpaş Psikiyatri, Klinik Psikofarmakoloji Bülten: 2. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi. İstanbul: 2007.
 8. Ozturk M, Kundakci T. Treatment of Choking Phobia with Fluxetin in Eight Children. Regional Meeting of the Royal College of Psychiatrists UK International Division Beirut Lebanon, 28 February- 4 March 2007
 9. Yargic I, Alyanak Ozdemiroglu F, Ozturk M. Axis-l Psychiatric Comorbidity in Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Adhd) Regional Meeting of the Royal Psychiatrists UK İnternational Division Beirut Lebanon, 28 February- 4 March 2007
 10. Yargic I, Ozden E, Ozturk M, Alyanak F. Alchol Abuse and Dependence among Emergency Surgery and Traumatology Unit Patients: Trauma Victims Compared with Other Patients Regional Meeting of the Royal College of Psychiatrists UK International Division Beirut Lebanon, 28 February- 4 March 2007
 11. Ozturk M. Risperidone Treatment of Severe Acute Mania in Preschool-age Children: 3 Case Studies. Regional Meeting of the Royal College of Psychiatrists UK International Divison Beirut Lebanon, 28 February- 4 March 2007
 12. Ozturk M, Tuzun U, Acar B. Mental Disorders in Mothers of Children with School Phobia. Regional Meeting of the Royal Collage of Psychiatrists UK International Division Beirut Lebanon, 28 February- 4 March 2007
 13. Uğurad I, Solmaz M, Arıkan M, Güzelhan Y, Öztürk M, Günenç S. Bir Olgu Nedeniyle Boğulma Fobisi. Bahar Sempozyumları 5, Antalya 2001
 14. Guzelhan Y, Ozturk M, Arikan M, Kara I. Comprassion of Serum Malondialdehyde and Hemoglobin Glutathione Levels in Subgroubs of Schizophrenia Regional Congress of Biological Psychiatry 3-5 July İstanbul Turkey 2000
 15. Guzelhan Y, Ozturk M, Hanoglu L, Celebi A, Calıskan M, Ekit M. Depressive Disorders Following Anterior Circulation As Compared With Posterion Circulation Infarcts. XI World Congrees Of Psychiatry, 6-11 August, Hamburg, 1999
 16. Güzelhan Y, Çöpür M, Öztürk M, Çalışkan M, Çömez R, Saygılı S, Uğurad I. Astımlı Hastalarda Kaygı Düzeyleri, V. Ulusal Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Kongresi,1998-1999 İstanbul
 17. Alyanak B, Tüzün Ü, Öztürk M. Suisid Girişimi Olan Çocuk ve Ergenlerde Disosiyatif Özellikler Olgu Sunumu 9.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongre Kitabı 125-133 1999
 18. Alyanak B, Tüzün Ü, Öztürk M. Okul Fobisi Olgularında Disosiyatif Özellikler Olgu Sunumu 9.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongre Kitabı 112-120 1999
 19. Zoroğlu S, Tüzün Ü, Öztürk M, Şar V. Ergen Disosiyatif Yaşantılar Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması 9. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongre Kitabı 88-94 1999
 20. Güzelhan Y, Saygılı S, Öztürk M,  Çalışkan M, Uğurad I,  Özer A,  Çömez R, Uğraş B. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklı (Koah) Bireylerde Kaygı Düzeyleri Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi, İstanbul 1998-1999
 21. Öztürk M, Tüzün Ü, Solmaz M, Uğurad I. Dikkat Eksikliği ve Yıkıcı Davranış Bozukluğu Olan Çocukların Ailelerinde Alkol ve Madde Kullanım Öyküsünün Araştırılması 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi Çeşme-İzmir 1998.
 22. Güzelhan Y, Öztürk M, Uğurad I, Çalışkan M, Çelebi A, Hanoğlu L. Tıkayıcı Tip Serebrovasküler Hastalıklarda Lezyon Lokalızasyonu ile Depresyon Arasındaki İlişki II. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongre Kitabı 87-91 1998
 23. Öztürk M, Zoroğlu S, Tüzün Ü. Liyezon Modeli İçinde Tip 1 Diabetik Çocuklarda Psikopatoloji ve Diabet Kontrolü ile İlişkisi 8. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongre Kitabı 75-81 1998
 24. Zoroğlu S, Tüzün Ü, Öztürk M. Karbamazepin ile Kısa Süre içinde Tedavi Edilen Çocukluk Çağı Manisi: Olgu Sunumu 8. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongre Kitabı 43-46 1998
 25. Öztürk M, Zoroğlu S, Güveli M, Tüzün Ü. Bir Olgu Nedeniyle Seçici Konuşmamazlık ve Sosyal Fobi: Olgu Sunumu 8. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongre Kitabı 47-51 1998
 26. Öztürk M, Kundakçı T, Kızıltan E, Zoroğlu S, Namlı N, Tüzün Ü. Sosyal Fobisi Olan Çocuk ve Ergenlerin Anne-Babalarında Anksiyete Bozuklukları Sıklığının Araştırılması 8. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongre Kitabı 52-57 1998
 27. Öztürk M, Zoroğlu S, Tüzün Ü. Diabetik Çocuk ve Adölesanlarda Psikiyatrik Konsültasyon Sonuçlarının İncelenmesi IV. Ulusal Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Kongre Kitabı 281-287 1996
 28. Öztürk M. Çocuk ve Ergende Konsültasyon-Liyezon Çalışmaları Kronik Hastalığı Olan Çocuklarda Psikiyatrik Özellikler IV. Ulusal Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Kongre Kitabı 117-123 1996
 29. Öztürk M, Zoroğlu S, Tüzün Ü, Öztürk G. Kronik Hastalığı Olan Çocuklarla Sağlıklı Kontrol Grubunda Davranış Özelliklerinin İncelenmesi IV. Ulusal Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Kongre Kitabı 298-303 1996
 30. Öztürk M, Tüzün Ü. Bir Disosiyatif Bozukluk Vakası 5. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi Ankara 1995
 31. Zoroğlu S, Öztürk M, Motavallı N. Disosiyatif Bozukluk Tanısı Almış Çocuk ve Adölesan Yaşta 33 Olgunun EEG Bulguları XIII. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi İstanbul 1995
 32. Öztürk M, Zoroğlu S, Tüzün Ü. Diabetik Çocuklar ile Kanserli Çocukların Konsültasyon Sonuçlarını Değerlendirme Ön Çalışması III. Ulusal Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Kongresi ve Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu Kitabı 201-205 1994
 33. Zoroğlu Z, Öztürk M, Motavallı N. 1994 Yılı Çocuk Psikiyatrrisi Kliniğine Gönderilen Konsültasyonların İncelenmesi III. Ulusal Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Kongresi ve Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu Kitabı 195-200 1994

 

KİTAPLAR

Çocuk Psikiyatrisi 2006
Okul Fobisi 2006
Boşanmış Ailelerde Çocuk 2008
Çocuk İhmali ve İstismarı 2011

 

VERDİĞİ DERSLER

2007-2017 Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Psikiyatrisi vaka analizi

Çocuk Psikiyatrisinde ayırıcı tanı