Araştırma Metotları Çalıştayı


26-29 Nisan 2018 tarihlerinde üniversitemizde öğrencilerin tez yazımlarında ve bundan sonraki akademik hayatlarında metodolojik açıdan güçlü ve uluslararası alanda kabul gören bilimsel çalışmalara imza atmalarını amaçlayan bir çalıştay düzenlendi. Doç. Dr. Bircan Erbaş 4 gün süren çalıştayda, araştırma sorusu geliştirme, nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin özellikleri, araştırma önerisi geliştirme, veri toplama ve analiz etme, araştırma etiği ve makale yazımı gibi akademik araştırma ve tez hazırlama sürecinin temel taşını oluşturan konulardaki bilgi ve tecrübesini, tez önerisi hazırlamakta olan lisansüstü öğrencilerine aktardı. Bir araştırmanın uluslararası hakemli dergilerde yayınlanması, bilim literatürüne kazandırılması ve alıntılanma sayısının artırılması için bilinmesi gereken metodolojik incelikleri öğrencilerle paylaştı. Çalıştayda, ileri seviyede bir araştırma yöntemleri dersi niteliğindeki konuşmalardan sonra, öğrenciler gruplar oluşturarak işlenen konuyu bir araştırma konusu üzerinde uyguladı. Bu çalışmadan sonra öğrenciler kendi tezleri hakkındaki metodolojik konularda Erbaş’tan bire bir süpervizyon alma fırsatı elde etti.

http://www.ihu.edu.tr/ibn-haldun-universitesinde-arastirma-metotlari-calistayi-yapiliyor/

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur