Program Hakkında

İbn Haldun Üniversitesi, Psikoloji Bölümü ulusal ve uluslararası düzeyde kendine özgü bir ekol oluşturarak, kaliteli eğitim ve nitelikli araştırmalarla psikoloji alanında Türkiye’de ilk 10 ve uluslararası alanda ise ilk 100 içerisinde yer almayı kendisine vizyon edinmiştir. Bölümün amacı erdemli, yapıcı ve yaratıcı düşünen; yeri geldiğinde öz-eleştiride bulunabilen; yaşamında demokratik değerlere önem veren; hak ve özgürlüklere saygılı; ırk, cinsiyet, din gibi toplumsal konularda önyargılardan arınık; öğrenmeyi hayat boyu sürdürmeye istekli, psikoloji bilimine içinde yaşadığı toplumun değerlerine yabancılaşmadan orijinal katkılarda bulunmaya güdülenmiş; rasyonel ve bilimsel yönelimli; çalışkan; saygın bir vatandaşlık ve yurttaşlık duygusuna sahip; toplumun bireylerinin psikolojik, moral, manevi iyi oluşlarına ve yaşam kalitelerine üst düzeyde katkıda bulunmaya kendini adamış öğrenciler yetiştirmektir.

Psikoloji bilimi, insan davranışını ve zihinsel süreçlerini inceler (APA). Yaygın kanının aksine, psikoloji sadece insanlarla görüşmeler yapma yoluyla onları iyileştirmeye çalışan bir alan (psikoterapi) değildir. Psikologlar tıp eğitimi almadıkları için “danışanları” için reçete de yazmazlar. Dolayısıyla ister bir araştırma merkezinde, ister üniversitede, isterse de bir ruh sağlığı kliniğinde olsun, psikoloğun hedefi insan davranışını anlamaktır (APA). Psikoloji biliminin ele aldığı konular, beynin işlevlerinden toplumsal hareketlerin incelenmesine, çocuk gelişiminden ruhsal bozuklukların nasıl tedavi edilebileceğine kadar uzanan çok geniş bir yelpazede yer alır (APA). Bu zenginlik, psikolojinin birçok farklı, ancak birbiriyle etkileşim içinde olan alt alanlarının bulunduğu anlamına gelir.

Psikoloji biliminin temel alt alanları arasında klinik psikoloji, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, bilişsel psikoloji ve psikometri yer alır. Bununla birlikte psikolojinin adli psikoloji, spor psikolojisi, sanat psikolojisi, din psikolojisi, endüstri psikolojisi, sağlık psikolojisi, eğitim psikolojisi gibi daha özel çalışma alanları da bulunmaktadır. Psikoloji Öğrencilerinin İstihdam Alanları Psikoloji bölümünden mezun olan öğrencilerimiz başarı düzeylerine bağlı olarak eğitimde, sağlık sektöründe, endüstride, güvenlik kurumlarında ve diğer pek çok özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında psikolog olarak iş bulma imkanlarına sahip olabileceklerdir.

Psikolog olarak çalışan gençlerimizin daha özelde yapabilecekleri işler arasında insan kaynakları bölümünde kalifiye eleman seçiminde, çalışanların ruh sağlıklarının korunmasında, kişisel ve kişilerarası konularda yaşanabilecek sorunları ve çatışmaları önlemede ve bu sorunların çözümünde, öğrencilere başarılı olmaları yönünde rehberlik etmede, bireylerin kişisel gelişimlerinde ve diğer kurumlarda moral ve destek sağlama konularında testler uygulayarak ve görüşmeler yaparak önemli işlevlere sahip olurlar. Mezun olan öğrenciler aynı zamanda lisansüstü eğitimlerine devam ederek alanlarında uzmanlık kazanabilir, araştırmacı veya öğretim üyesi olabilirler.

 

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur