Prof. Dr. Üzeyir Ok’un yeni makalesi yayınlandı


İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Üzeyir Ok’un yeni makalesi, akademinin önde gelen ve Emerging Sources Citation Index tarafından indekslenen Mental Health, Religion & Culture adlı dergide yayınlandı. 

Prof. Ok’un makalesi “Klinik-Olmayan Bir Müslüman Örnekleminde Dindarlık ile Obsesif-Kompulsif belirtiler arasındaki ilişkiler ve Kişilik Özelliklerinin Rolü” başlığını taşıyor.

Prof. Dr. Ok’un kantitatif çalışması, Boyutsal Obsesyon Kompülsiyon Ölçeği tarafından ölçümlenmiş obsesif-kompulsif bozukluklar ile, Din Tutum Ölçeği ile Din-İslam Ölçeği tarafından ölçümlenmiş dindarlık arasındaki ilişkiyi tespit etmeye çalışırken, Beş Faktör Kişilik Ölçeğine göre ölçümlenmiş kişilik özelliklerinin rolünü belirleme amacı güdüyor.

Araştırma 16-66 yaş aralığındaki klinik-olmayan 298 kişilik bir müslüman örneklem üzerinde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Ok’un makalesine göre, gerçekleştirilen araştırmanın sonucunda elde edilen veriler, obsesif-kompulsif bozukluk skorları ile dindarlık arasında olumlu bir korelasyon bulunduğunu doğruluyor.

Makaleye göre, nevrotiklik ve sorumluluk duygusu ile hareket etme, obsesif-kompulsif skorun belirlenmesinde etkili olsa da, öz-disiplin gösterme eğilimi ve sorumluluk duygusu ile hareket etme, dindarlık olgusunun açıklanmasında az bir etki yaratıyor. Prof. Dr. Ok makalesinde ortaya konulan bulguların, obsesif-kompulsif bozukluğun anlaşılmasına ve tedavisine olduğu kadar, din eğitmenleri ile dini otoritelerin uygulamalarının geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtiyor.