Psikoloji Bölümüne Hoşgeldiniz.


İbn Haldun Üniversitesi, Psikoloji Bölümü ulusal ve uluslararası düzeyde kendine özgü bir ekol oluşturarak, kaliteli eğitim ve nitelikli araştırmalarla psikoloji alanında Türkiye’de ilk 10 ve uluslararası alanda ise ilk 100 içerisinde yer almayı kendisine vizyon edinmiştir. Bölümün amacı erdemli, yapıcı ve yaratıcı düşünen; yeri geldiğinde öz-eleştiride bulunabilen; yaşamında demokratik değerlere önem veren; hak ve özgürlüklere saygılı; ırk, cinsiyet, din gibi toplumsal konularda önyargılardan arınık; öğrenmeyi hayat boyu sürdürmeye istekli, psikoloji bilimine içinde yaşadığı toplumun değerlerine yabancılaşmadan orijinal katkılarda bulunmaya güdülenmiş; rasyonel ve bilimsel yönelimli; çalışkan; saygın bir vatandaşlık ve yurttaşlık duygusuna sahip; toplumun bireylerinin psikolojik, moral, manevi iyi oluşlarına ve yaşam kalitelerine üst düzeyde katkıda bulunmaya kendini adamış öğrenciler yetiştirmektir.

Hakkımızda


Akademik Kadro


Yüksek Lisans Programı


Projelerimiz


Araştırma Merkezleri

İPAM: İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi.

Bir üniversitenin başarı göstergelerinden biri de kurulduğu yerde ve çevresinde yaşayan insanların sorunlarına çözüm üretebilmesidir. Bu amaca yönelik olarak İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İPAM) halkımızın ruh sağlığı sorunlarına cevap verme amacıyla kurulmuştur. Üniversitede ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların klinik psikoloji bilgisini toplumla ve çevreyle paylaştığı bir merkez olması hedeflenmiştir. İPAM böylece üniversite ve çevreyi buluşturacak bir köprü işlevini de yerine getirmiş olacaktır. Kısaca, İbn Haldun Üniversitesine bağlı olarak hayata geçirilen İPAM, toplum ruh sağlığı alanında çalışmalar yapacak bir psikoterapi, araştırma, eğitim ve toplumsal destek merkezidir.

Öğrencilerimiz ve Akademik Kadromuz

Yüksek Lisans Programımız

Sizleri karşılaştırmalı eğitimi öncelikleyen, akademik dünyada söz sahibi, yetkin bir üniversitede birlikte çalışmaya davet ediyoruz.

Akademik Kadromuzu merak ediyorsanız

Psikoloji Lisans Bölümü